Turkish

Turkish

1 post

Türkçe yazılmış içerikler.

by Caglar Onbasi — 1 min read

Çok da şey yapmamak lazım 🤷‍♂️

2023 yılının ilk beş ayını geride bıraktık. Son derece enteresan bir yıl oluyor. Bu yıl öğrendiğim en önemli şey: çok da şey yapmamak lazım anlayışı. Bu anlayışı öğrendim öğrenmesine ama kullanması pek kolay değil. Garip çetrefilli bir anlayış. Vurdumduymaz olma yolunda ilk...

You’ve successfully subscribed to Caglar Onbasi
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.